Wat gaat het jaar

2016 ons brengen?

Op de keper beschouwd vond ik 2015 een ruig jaar. Drie grote crises moest de EU weerstaan: de Griekse, de grote aantallen asielzoekers dan wel vluchtelingen en de terroristische aanslagen, met name in Parijs. Het economisch herstel leek aanvankelijk goed op gang te komen maar de terugval in het vierde kwartaal stemt niet optimistisch. En hoe heeft de EU dit er vanaf gebracht? Ik zou zeggen ‘met wisselend succes’. Lees meer »

Portefeuilles

Transport

Lid en coördinator EVP van de TRAN -commissie
(commissie vervoer en toerisme). De commissie houdt zich bezig met luchtvaart, binnenvaart, zeevaart, wegtransport en railvervoer. Lees meer »

Internationale handel

Plaatsvervangend lid van de INTA-commissie
(commissie internationale handel).  De commissie houdt zich onder meer bezig met Internationale verdragen, zoals bijvoorbeeld TTIP Lees meer »

China

Lid van de China delegatie. De delegatie overlegt regelmatig met Chinese politici en autoriteiten namens het Europees Parlement en spreekt regelmatig over de mensenrechtensituatie in China. Lees meer »

Begroting controleren

Plaatsvervangend lid van de CONT-commissie
(begrotingscontrole commissie). Hoofdonderwerp van deze commissie is Kwijting Lees meer »

Mijn Speerpunten

De EU is goed voor meer werk en meer export en is dus essentieel voor de Nederlandse economie. Ik zeg altijd: we wonen in Nederland en we verdienen ons brood in Europa. Ook kunnen we samen grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken en ervoor zorgen dat we vrij en veilig kunnen reizen, werken en studeren in de EU. Maar wat Nederland zelf kan doen, moet Nederland zelf blijven doen. Mijn speerpunten zijn dus kort, maar helder:

  • Minder regeldruk uit Europa
  • Ondernemers faciliteren en niet frustreren
  • Onderwijs en innovatie stimuleren
  • Veiligheid: aan de buitengrenzen, binnen Europa en digitaal